Hirdetés

Jog

2018. április 12. 20:12 - csütörtök

Civil szervezetek  (egyesületek és alapítványok) jogi értesítője

2016. február 18. 16:10 - csütörtök

2014 márciusában hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv (Ptk), amelynek egy része a civil szervezeteket is érinti. Ahhoz, hogy az új jogszabálynak teljes körűen megfeleljen egy szervezet, módosítani kell az alapszabályát vagy alapító okiratát. Ennek a módosításnak a határideje 2016. március 14-én lejár.

Minden bejegyzett civil szervezetnek 2016. március 14-én éjfélig az illetékes törvényszék felé be kell nyújtania egy módosítást a létesítő okiratára vonatkozólag, aki még nem tette meg 2014 márciusától 2016. március 14-ig.

2015. április 14. 15:39 - kedd

A jogászképzésről készülő kormányjelentést is nagyító alá tette a Jogász Dékáni Kollégium. A testület 2015. április 13-i ülésének az SZTE adott otthont. A programhoz kötődő sajtóbeszélgetésen Trócsányi László igazságügyi miniszter kijelentette: meg kell újítani a jogászképzést.

2015. március 18. 12:18 - szerda

Tekintettel a 2007-2013-as programozási időszak aktuális pénzügyi-elszámolhatósági kérdéseire, továbbá az Egységes Működési Kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet korábbi módosításaira, valamint a lezárult európai bizottsági ellenőrzési tapasztalatokra, amelyek több szabályozási tárgykört is érintettek, szükségessé vált a PERSZ (Pénzügyi elszámolás részletes szabályai) felülvizsgálata, amely a Közreműködő Szervezetek bevonásával történt meg.

2015. január 28. 12:39 - szerda

A Szegedi Törvényszék 2015. január 23-án a jogászi hivatásrendek képviselőinek részvételével tartott a civil szervezetekkel kapcsolatos nemperes eljárások témakörében, az ügyszakban felmerült gyakorlati tapasztalatok megvitatása érdekében szakmai tanácskozást.

2015. január 25. 12:23 - vasárnap
Az egyesületek, alapítványok [civil szervezetek], köztestületek, közalapítványok [mind együtt: nonprofit szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat a Ptk. és az Ectv. határozza meg. A törvényszéken történő nyilvántartásba vétellel, ezen nyilvántartásba vétel napjával válnak jogi személlyé. E szervezetek is az egyes adókötelezettségekről rendelkező adótörvények hatálya a lá tartozó adózók, a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók.

2015. január 19. 09:52 - hétfő

2015. január 1. napjától a civil nyilvántartási eljárásokban nem csak lehetőség, hanem egyes szervezetekre nézve kötelező is a kérelmek elektronikus úton való előterjesztése.

2015. január 14. 20:08 - szerda

Idén minden SZJA 1%-ot felajánló magánszemély rendelkezhet úgy, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét a kedvezményezettel közöljék. Erre az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének (ASZÖT) javaslata alapján kerül sor. A törvényváltozás óriási lehetőséget teremt a civil szervezeteknek, mivel így megnyílik számukra a lehetőség, hogy az adományozók közvetlen és pontos tájékoztatásával növeljék az átláthatóságot és bizalmat.

2014. június 13. 16:53 - péntek

Az oktatásnak kiemelt jelentősége van a biztonságok munkavégzésben. 

2014. június 13. 16:22 - péntek

Egy munkakör betöltésére jelentkező munkavállalónak meg kell felelnie a végzettség, a szakmai képzettség követelményeinek, valamint a jogszabályok által előírt, a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeknek egyaránt. További információk a videóban.

Hirdetés